Teshima Art Museum, Teshima; Nishizawa Ryūe

#D610